Reclamaties

Reclamaties:

------------------------------

Bij levering

Indien u bij ontvangst manco’s of schade constateert dient u dit aan te merken op de door u te ondertekenen (elektronische) vrachtbrief en vervolgens meteen aan ons te melden. Na ontvangst van de goederen dient u deze binnen 48 uur te controleren op overige zichtbare schades en manco's. Deze geconstateerde schade of manco dient u binnen 48 uur na levering aan ons te melden via e-mail. Het melden van een manco of breuk ontslaat u niet tot de verplichting om het complete factuurbedrag binnen de gestelde termijn aan ons te voldoen. Bij meldingen inzake manco's en/of schade buiten de hierboven vermelde termijn van 48 uur zijn we mede afhankelijk van de medewerking van onze toeleveranciers. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om uw melding zo snel en volledig mogelijk af te handelen.

------------------------------

Garantie

U kunt een klacht melden via info@bad-design.nl, graag voorzien van:

  • Duidelijke uitleg mankement
  • Factuur
  • Foto's ter verduidelijking

Wij zenden de melding door naar desbetreffende fabrikant, welke de garantie op haar producten verleent. Enkele merken bieden via hun eigen website de service dat u de melding zelf daar kunt plaatsen, deze rechtstreekse route is vaak handiger en sneller.

Wij attenderen u er op dat iedere fabrikant haar eigen garantievoorwaarden bepaalt, mogelijke redenen dat een fabrikant geen garantie verleend zijn bv:

  • onoordeelkundig gebruik
  • niet-vakkundige installatie of montage
  • contact met agressieve stoffen
  • gebrekkig onderhoud
  • het niet in acht nemen van de gebruiks- of montagehandleidingen
  • het verlopen van de door de fabrikant gestelde garantietermijn